Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Θέματα εργασιών – οδηγίες για την Α΄ τάξη

Θέματα

 Διαλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

  1. Το Υλικό του υπολογιστή (Κεφάλαιο 2, ενότητα1 σχολικού βιβλίου)
  2. Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής (Κεφάλαιο 4, ενότητα1 σχολικού βιβλίου)
  3. Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή (Κεφάλαιο 5, ενότητα2 σχολικού βιβλίου)
  4. Το Λειτουργικό σύστημα – σύγχρονα λειτουργικά συστήματα(Κεφάλαιο 5, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
  5. Προστασία Λογισμικού – Ιοί (Κεφάλαιο 7, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
  6. Πειρατεία Λογισμικού (Κεφάλαιο 8, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
  7. Ασφάλεια στο διαδίκτυο
  8. Γνωριμία με το Διαδίκτυο (Κεφάλαιο 11, ενότητα 4 σχολικού βιβλίου)
  9. Ο Παγκόσμιος Ιστός-Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου (Κεφάλαιο 12 ενότητα 4 σχολικού βιβλίου)

Θέματα εργασιών –οδηγίες για την Β΄ τάξη

Θέματα

Διαλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1.             Το εσωτερικό του υπολογιστή (Κεφάλαιο 2, Ενότητα 1 σχολικού βιβλίου)
2.             Πολυμέσα (Κεφάλαιο 3, Ενότητα 1 σχολικού βιβλίου)
3.             Δίκτυα Υπολογιστών (Κεφάλαιο 4, Ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
4.             Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Κεφάλαιο 7, Ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
5.             Η Ιστορία του διαδικτύου – Υπηρεσίες του διαδικτύου.
6.             Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
7.             Εθισμός στο διαδίκτυο και την τεχνολογία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...