Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Θέματα εργασιών – οδηγίες για την Α΄ τάξη

Θέματα

 Διαλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

 1. Το Υλικό του υπολογιστή (Κεφάλαιο 2, ενότητα1 σχολικού βιβλίου)
 2. Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής (Κεφάλαιο 4, ενότητα1 σχολικού βιβλίου)
 3. Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή (Κεφάλαιο 5, ενότητα2 σχολικού βιβλίου)
 4. Το Λειτουργικό σύστημα – σύγχρονα λειτουργικά συστήματα(Κεφάλαιο 5, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
 5. Προστασία Λογισμικού – Ιοί (Κεφάλαιο 7, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
 6. Πειρατεία Λογισμικού (Κεφάλαιο 8, ενότητα 2 σχολικού βιβλίου)
 7. Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 8. Γνωριμία με το Διαδίκτυο (Κεφάλαιο 11, ενότητα 4 σχολικού βιβλίου)
 9. Ο Παγκόσμιος Ιστός-Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου (Κεφάλαιο 12 ενότητα 4 σχολικού βιβλίου)

Οδηγίες συγγραφής
 • Αποθηκεύστε την εργασία σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμό σας.
 • Η εργασία θα είναι τουλάχιστον 3 σελίδες.
 • Τα περιθώρια θα είναι δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω 2,5 εκ.
 • Όλο το κείμενο θα γραφεί με γραμματοσειρά Arial μέγεθος 12, εκτός από τις επικεφαλίδες που μπορούν να είναι μεγαλύτερες από 12.
 • Θα περιέχει εξώφυλλο όπου θα αναγράφεται το θέμα της εργασίας και το όνομα του μαθητή ή των μαθητών που τη δημιούργησαν.
 • Θα έχει στην κεφαλίδα το ονοματεπώνυμο του μαθητή με δεξιά στοίχιση και στο υποσέλιδο με στοίχιση στο κέντρο την αρίθμηση σελίδας.
 • Εισάγετε τουλάχιστον δύο εικόνες στο κείμενό σας.
 • Θα πρέπει να εισάγετε και ένα WordArt σ’ όποιο σημείο της εργασίας σας κρίνετε κατάλληλο εσείς.
 • Χρησιμοποιήστε την αρίθμηση-κουκίδες τουλάχιστον μία φορά.
 • Χρησιμοποιήστε φόντο και σκίαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το κείμενο πρέπει να γραφεί από εσάς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αντιγραφή –επικόλληση από το διαδίκτυο.
 
Στο τέλος της εργασίας πρέπει να αναφέρετε και τις πηγές που αντλήσατε τις πληροφορίες σας ή τις εικόνες. (Βιβλία, ιστοσελίδες)


Όταν τελειώσετε την εργασία σας την ανεβάζετε στη διεύθυνση http://gymdra.wikispaces.com/ .

Για να ανεβάσετε την εργασία σας :

 • κάνετε sign in με τους κωδικούς που σας έδωσε η καθηγήτρια σας,
 • πηγαίνετε στην σελίδα της τάξης σας (πχ. Τμήμα Α1) ,
 • επιλέγετε edit,
 • File και κάνετε uploadτο αρχείο με την εργασία σας,
 • Στο τέλος πατάτε save ( μην το ξεχάσετε!)

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...