Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Too  much Technology ?

Το μάθημα της Πληροφορικής για τη Β΄ Γυμνασίου
(στο digital school απο το Υπουργείο Παιδείας)  

Παίξτε το παιχνίδι στο δυαδικό

Πολλαπλάσια του byte είναι τα:
Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 ΚB = 1.024 bytes~1000 bytes
Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1.048.576 bytes = 1024 kilobytes ~1.000.000 bytes
Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB = 1.073.741.824 bytes ~1000 Megabyte ~1.000.000 Kilobytes
Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes ~1000 Gigabyte~1.000.000 Megabyte ~1.000.000.000 Kilobytes
Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1.125.899.906.842.624 bytes
Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes
Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes

Αναπαράσταση ασπρόμαυρης εικόνας

 

Κεφάλαιο 2. Το εσωτερικό του υπολογιστή

Δείτε την παρουσίαση για το  εσωτερικό του υπολογιστή Δείτε στο video πώς χτίζεται ένας υπολογιστής και παρακολουθήστε το video από την εκπαιδευτική τηλεόραση

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο Βιβλίο της Πληροφορικής

Τι περιέχει η κεντρική μονάδα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η μητρική πλακέτα ( motherboard)

Εσωτερικές κάρτες

Θύρες σύνδεσης 

Σύνδεση περιφεριακών συσκευών 

Δείτε στο video την κατασκευή των microchip 

Δραστηριότητα στο 2ο κεφάλαιο


 Κεφάλαιο 3. Πολυμέσα

 Τι είναι τα πολυμέσα; Δείτε απο την εκπαιδευτική τηλεόραση το video  

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο Βιβλίο της Πληροφορικής

Πολυμεσικές εφαρμογές

Διανυσματικά γραφικά και ψηφιογραφικές εικόνες

Ψηφιογραφικές εικόνες 

Δημιουργία ψηφιογραφικών και διανυσματικών εικόνων  

Χρωματικές συνιστώσες εικόνας

Υπολογισμός μεγέθους ψηφιογραφικής εικόνας 

Κινούμενο σχέδιο

Ήχος 

Δειγματοληψία Ήχου

Λύστε το Σταυρόλεξο: Πολυμέσα 

On line τεστ στα πολυμέσα

Κεφάλαιο 4. Δίκτυα υπολογιστών

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο Βιβλίο της Πληροφορικής

Είδη δικτύων 

 Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής

Σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο

Πώς ταξιδεύουν οι πληροφορίες

Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Λύστε το Σταυρόλεξο: Δίκτυα

 

Κεφάλαιο 7. Υπηρεσίες αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο Βιβλίο της Πληροφορικής

Ιστορία των μηχανών αναζήτησης 

Κριτήρια Αξιολόγησης Ιστοσελίδων

Λειτουργία των μηχανών αναζήτησης

Σύγκριση των μηχανών αναζήτησης

 Πώς να βελτιώσετε την αναζήτηση στη μηχανή Google

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...